LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 14
Szerokość filara międzyokiennego w ścianie zewnętrznej, wspólnego dia pomieszczeń 101 i 102, wynosi
A.
B.
C.
D.