LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 9
Do naprawy ściany betonowej z licznymi rysami i odpryskami najlepiej użyć

A.
B.
C.
D.