LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 18
Na rysunku przedstawiono wzmocnienie kamiennej ławy fundamentowej poprzez
A.
B.
C.
D.