LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Pole powierzchni przekroju przedstawionego na rysunku wynosi
A.
B.
C.
D.