LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 36
Słup o wymiarach 20x20x200 cm wykonany z drewna o ciężarze objętościowym wynoszącym 6,0 kN/m3, stanowi obciążenie stropu, wynoszące

A.
B.
C.
D.