LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Na podstawie załączonej tabeli z KNR oblicz wartość robocizny, związanej z wykonaniem 12,5 m ściany z pustaków ceramicznych "UNI A", jeżeli wysokość ściany wynosi 4 m, grubość 29 cm, a stawka za roboczogodzinę 10 zł.
A.
B.
C.
D.