LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 37
Do wykonania sufitu podwieszonego w pomieszczeniu mieszkalnym należy użyć

A.
B.
C.
D.