LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 44
Do wykonywania pokryć z papy termozgrzewalnej niezbędne są

A.
B.
C.
D.