LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 13
Na rysunku przedstawiono schemat podjazdu przeznaczonego do wymiany nawierzchni. Powierzchnia posadzki, którą należy skuć, wynosi
A.
B.
C.
D.