LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Trzy słupy prostokątne o przekroju jak na rysunku zaplanowano pomalować farbą olejną do wysokości 2 m. Powierzchnia słupów, którą należy przygotować do wykonania robót malarskich, wynosi
A.
B.
C.
D.