LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 49
Tynkowanie zewnętrznych ościeży okiennych, usytuowanych na pierwszym piętrze budynku, zalecane jest

A.
B.
C.
D.