LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 46
Tablice ostrzegawcze ustawiane na placu budowy mają tło koloru

A.
B.
C.
D.