LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Jeżeli w trakcie kontroli murów budynku wielokondygnacyjnego stwierdzono duże ich zawilgocenie, odpadnięty tynk oraz liczne pęknięcia filarków międzyokiennych i nadproży, to zgodnie z informacjami w przedstawionej tabeli stan techniczny murów tego budynku jest
A.
B.
C.
D.