LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 24
Iloczyn modułu koła zębatego oraz liczby zębów tego koła wyznacza

A.
B.
C.
D.