LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 39
Jeżeli grubość linii rysunkowej cienkiej wynosi 0,25 mm, to grubość linii bardzo grubej jest równa

A.
B.
C.
D.