LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 12
Obróbka cieplna stopów żelaza, polegająca na nagrzaniu elementu i szybkim schłodzeniu w celu zmiany struktury na martenzyt (głównie zwiększenia twardości), to

A.
B.
C.
D.