LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 9
Obróbka plastyczna stosowana do wytwarzania gwintu na obrabianych elementach w produkcji seryjnej to

A.
B.
C.
D.