LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 38
Obróbkę skrawaniem, podczas której narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a obrabiany przedmiot przesuwa się prostoliniowo, nazywa się

A.
B.
C.
D.