LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Na rysunku jest przedstawione sprzęgło
A.
B.
C.
D.