LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 49
Który element jest narażony na korozję kawitacyjną?

A.
B.
C.
D.