LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 12
Regulator ciśnienia utrzymujący stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian wyższego ciśnienia wejściowego, to zawór

A.
B.
C.
D.