LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 41
W obiegu teoretycznym Otto ciepło jest dostarczane do układu podczas przemiany
A.
B.
C.
D.