LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Ile wynosi moment działający na belkę przedstawioną na rysunku obciążoną parą sił o wartości, F = 2000 N w odległości a = 0,4 m?
A.
B.
C.
D.