LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 12
Ile wynosi reakcja RA belki przedstawionej na rysunku, jeżeli RB = 550 N, F1 = 300 N, F2 = 200 N, F3 = 500 N oraz a = 2 m?
A.
B.
C.
D.