LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 35
Ile wynosi siła F w układzie przedstawionym na rysunku, jeżeli wartości sił napięcia F1 = F2 wynoszą po 100 N, a sin 30° = 0,5?
A.
B.
C.
D.