LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 24
Ile wynoszą naprężenia w rozciąganym pręcie, jeżeli jego wydłużenie jednostkowe jest równe 0,04%, a moduł sprężystości wzdłużnej materiału, z którego jest wykonany, wynosi 200 000 MPa?

A.
B.
C.
D.