LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 19
Dwa płaskowniki połączone nitami o powierzchni przekroju poprzecznego S = 0,00005 m2 każdy, rozciągane są siłą F = 10 kN, dopuszczalne naprężenie na ścinanie materiału nitów, kt = 100 MPa. Korzystając z warunku na ścinanie (przedstawiony poniżej) oblicz minimalną liczbę nitów potrzebnych do tego połączenia
A.
B.
C.
D.