LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Jeżeli promień, po którym porusza się ciało w ruchu obrotowym wzrośnie dwukrotnie, a prędkość kątowa zmniejszy się dwukrotnie, to prędkość w ruchu obrotowym

A.
B.
C.
D.