LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 1
Ile wynosi wydłużenie sprężyny obciążonej siłą F = 1200 N, jeżeli stała sprężyny wynosi c = 6000 N/cm?

A.
B.
C.
D.