LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Na jaką odległość zostało przesunięte ciało siłą F = 500 N, jeżeli do przesunięcia została wykonana praca 10 kJ?

A.
B.
C.
D.