LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
W cylindrze zamkniętym ruchomym tłokiem znajduje się gaz zajmujący objętość 4 m3 w temperaturze 400 K. Jaką objętość zajmie gaz ogrzany izobarycznie do temperatury 600 K?

A.
B.
C.
D.