LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 11
Ile wynosi sprawność obiegu Carnota, jeżeli temperatura źródła dolnego wynosi 600 K, a górnego 800 K?

A.
B.
C.
D.