LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 28
Ile ciepła zostało zamienione w silniku o mocy 15 kW w czasie 1 minuty na pracę użyteczną (straty pominąć)?

A.
B.
C.
D.