LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
Jaką masę ma ciecz o gęstości 3 kg/m3, zajmująca połowę zbiornika o objętości całkowitej 12 m3?

A.
B.
C.
D.