LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Ile wynosi moc hydrauliczna silnika, do którego jest doprowadzany olej pod ciśnieniem 3 MPa w ilości 0,0015 m3/s, jeżeli ciśnienie na wylocie z silnika jest równe 1 MPa?

A.
B.
C.
D.