LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
W zakładzie pracującym od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym, a w sobotę w systemie jednozmianowym jest zatrudnionych 5 pracowników na jednej zmianie. Jeden pracownik w czasie zmiany wykonuje 20 elementów, a jeden arkusz blachy wystarcza na wykonanie 10 elementów. Ile wynosi tygodniowe zużycie materiału?

A.
B.
C.
D.