LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Szare pole na zamieszczonym wykresie ilustruje zakresy stężeń bromku sodu i fosforanu kodeiny, przy których tworzy się niezgodność. Do niezgodności między związkami dochodzi, gdy stężenie
A.
B.
C.
D.