LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Podaj temperaturę i czas wytrawiania surowca roślinnego podczas sporządzania wyciągu wodnego zgodnie z receptą.
A.
B.
C.
D.