LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 37
Którą z wymienionych czynności może wykonywać technik farmaceutyczny w ramach uprawnień zawodowych?

A.
B.
C.
D.