LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 7
Jakiej treści informację należy zamieścić na opakowaniu leku o składzie podanym we fragmencie recepty?
A.
B.
C.
D.