LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Która z wymienionych czynności jest wykonywana jako ostatnia podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty?
A.
B.
C.
D.