LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
Która z wymienionych substancji ma postać lekkiego, jednorodnego, białego lub prawie białego proszku, tłustawego w dotyku?

A.
B.
C.
D.