LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Zgodnie z fragmentem zamieszczonej ulotki, bezpośrednio po zastosowaniu leku Ostemax (alendronian sodu) pacjent może
A.
B.
C.
D.