LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Która właściwość surowców roślinnych jest określana metodą przesiewania przez sita?

A.
B.
C.
D.