LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 23
Konsystencję maści bada się

A.
B.
C.
D.