LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Symbol IW wpisany na formularzu recepty w polu Uprawnienia dodatkowe oznacza, że pacjent jest

A.
B.
C.
D.