LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Wskaż lek z grupy NLPZ, który wybiórczo hamuje aktywność COX-2.

A.
B.
C.
D.