LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 12
Jednoczesne podanie suplementu diety zawierającego potas oraz leku z grupy antagonistów aldosteronu może wywołać

A.
B.
C.
D.