LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 22
W postaci kapsułek dojelitowych podaje się między innymi leki, które

A.
B.
C.
D.