LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
Wskaż produkt leczniczy dostępny bez recepty lekarskiej. Skorzystaj z załączonego fragmentu Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dz. Urz. Min. Zdrów, z 2013 r.
A.
B.
C.
D.